Murderpedia

 

 

Juan Ignacio Blanco  

 

  MALE murderers

index by country

index by name   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  FEMALE murderers

index by country

index by name   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

The Encyclopedia of Male Murderers

 
 
index by country
 

A


aa
Afghanistan (4)


aa
Antigua and Barbuda (1)


aa
Argentina (9)


aa
Australia (118)


aa
Austria (9)


aa
Azerbaijan (2)

   
 

B


aa
The Bahamas (5)


aa
Bangladesh (2)


aa
Barbados (1)


aa
Belarus (1)


aa

Belgium (15)


aa
Belize (1)


aa
Bolivia (1)


aa
Bosnia-Herzegovina (2)


aa
Botswana (2)


aa
Brazil (16)


aa
Bulgaria (2)

 
 

C


aa
Canada (98)


aa
Chile (2)


aa
China (64)


aa
Colombia (7)


aa

Congo (1)


aa
Costa Rica (1)


aa
Croatia (2)


aa
Czech Republic (6)

 

D


aa
Denmark (3)


aa
Dominican Republic (1)

   
 

E


aa
Ecuador (5)


aa
Egypt (3)


aa
El Salvador (1)


aa
Estonia (1)

 

F


aa
Finland (11)


aa
France (78)

   
 

G


aa
Georgia (1)


aa
Germany (75)


aa
Ghana (1)


aa
Greece (7)


aa

Guatemala (2)


aa
Guyana (2)

   
 

H


aa
Hong Kong (3)


aa
Hungary (3)

   
 

I


aa
India (33)


aa
Indonesia (4)


aa
Iran (6)


aa
Iraq (1)


aa

Ireland (6)


aa
Israel (7)


aa
Italy (32)

 
 

J


aa
Jamaica (1)


aa
Japan (55)


aa
Jordan (2)

 
 

K


aa
Kazakhstan (4)


aa
Kenya (1)


aa
Kosovo (1)


aa
Kuwait (1)

 

L


aa
Latvia (3)


aa
Lesotho (1)


aa
Lithuania (2)

 
 

M


aa
Macedonia (1)


aa
Malawi (1)


aa
Malaysia (2)


aa
Malta (1)


aa
Mexico (18)


aa
Monaco (1)


aa
Morocco (4)

 
 

N


aa
Namibia (1)


aa
Nepal (3)


aa
Netherlands (15)


aa
New Zealand (42)


aa
Nigeria (1)


aa
Norway (8)

   
 

P


aa
Pakistan (8)


aa
Palestine (1)


aa
Peru (5)


aa
Philippines (7)


aa
Poland (9)


aa
Portugal (1)

   
 

R


aa
Romania (3)


aa
Russia (47)

   
 

S


aa
Saudi Arabia (1)


aa
Serbia (5)


aa
Singapore (2)


aa
Slovakia (4)


aa
Slovenia (2)


aa
South Africa (53)


aa
South Korea (7)


aa
Spain (11)


aa
Sudan (1)


aa
Swaziland (1)


aa
Sweden (23)


aa
Switzerland (13)


aa
Syria (1)

     
 

T


aa
Taiwan (4)


aa
Thailand (5)


aa
Turkey (4)

 
 

U


aa
Uganda (4)


aa
Ukraine (7)


aa
United Arab Emirates (1)


aa
United Kingdom (413)


aa
Uzbekistan (1)

 

   


aa
United States of America

Alabama (78)

Alaska (10)

Arizona (199)

Arkansas (44)

California (361)

Colorado (49)

Connecticut (41)

Delaware (36)

Florida (512)

Georgia (194)

Hawaii (4)

Idaho (22)

Illinois (107)

Indiana (123)

Iowa (24)

Kansas (28)

Kentucky (68)

Louisiana (57)

Maine (11)

Maryland (41)

Massachusetts (51)

Michigan (60)

Minnesota (23)

Mississippi (64)

Missouri (174)

Montana (14)

Nebraska (14)

Nevada (72)

New Hampshire (8)

New Jersey (66)

New Mexico (18)

New York (157)

North Carolina (97)

North Dakota (9)

Ohio (117)

Oklahoma (130)

Oregon (87)

Pennsylvania (101)

Rhode Island (8)

South Carolina (73)

South Dakota (10)

Tennessee (119)

Texas (826)

Utah (35)

Vermont (8)

Virginia (152)

Washington (55)

West Virginia (6)

Wisconsin (41)

Wyoming (7)

Several States (72)

District of Columbia (20)

Guam (1)

 

 

Puerto Rico (1)

DeathPenaltyUSA.org
aaa
The database of executions in the United States of America

 

V


aa
Venezuela (1)


aa
Vietnam (1)

   
 

Y


aa
Yemen (3)

     
 

Z


aa
Zimbabwe (1)

     
 
 
 
 
 
 
home last updates contact